DooDus - plastové okná a dvere
ÚVOD     |  POSTUP VÝSTAVBY |  POPIS KONŠTRUKCIE |  REALIZOVANÉ STAVBY
POPIS KONŠTRUKCIE - dom so štandardným vybavením

    Montáž domu začína na pripravenú základovú dosku. Hlavný nosný systém tvoria vonkajšie steny a prípadne stredová vnútorná stena. Drevená konštrukcia celého objektu je navrhnutá v súlade s platnými normami. Povrchové časti stavby sú ťažko zápalné, resp. nehorľavé a vyhovujú podmienkam príslušných noriem.


Vonkajšie steny
   Nosná konštrukcia sendvičového panelu sa skladá z dreveného rámu, ktorého rozmery sú určené statickým prepočtom. Zloženie obvodovej steny je (zvonku dovnútra):
·  tenkovrstvová omietka s jemnou štruktúrou v bielom alebo farebnom vyhotovení
·  zosilňovacia sieťka zo sklených vlákien v omietke v celkovej hrúbke 5 mm
·  veľkoplošná izolačná hmota polystyrén 50 - 100 mm
·  lepiaca malta 3 mm
·  drevoštiepková doska OSB3 13 mm
·  120 mm hrubá konštrukcia z vysušeného reziva
·  tepelná a zvuková izolácia hr. 120 mm
·  drevoštiepková doska OSB3 13 mm
·  parozábrana PE
·  sadrokartónová doska 12,5 mm
·  základná biela maľba, obkladačky


   Celková hrúbka vonkajšej steny je 220-270 mm. Vonkajšia stena zabezpečuje dostatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu objektu, ktorá zodpovedá požiadavkám na nízkoenergetický dom. Stredná hodnota koeficientu prestupu tepla podľa prepočtov k = 0,204 Wm-2K-1 a tepelný odpor konštrukcie R = 4,723 m2KW-1.


Vnútorné steny
Zloženie vnútornej steny je nasledovné:
·  základná biela maľba, obkladačky - podľa typu miestností
·  sadrokartónová doska 12,5 mm
·  drevoštiepková doska OSB3 13 mm
·  100 mm hrubá konštrukcia z vysušeného reziva
·  tepelná a zvuková izolácia 100 mm
·  drevoštiepková doska OSB3 13 mm
·  sadrokartónová doska 12,5 mm
·  základná biela maľba, obkladačky - podľa typu miestnosti


   Takto riešená vnútorná stena hrúbky 151 mm zabezpečuje dostatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu a požiarnu odolnosť podľa normy.


Podlaha prízemia
je navrhnutá v celkovej hrúbke 140 mm a jej zloženie je nasledovné:
·  nášlapná vrstva je tvorená laminátovou plávajúcou podlahou (keramická dlažba)
·  cementový poter 15 mm
·  betón 60 mm
·  železná rohož
·  PE fólia
·  tepelná izolácia polystyrén 50 mm
·  izolácia proti vlhkosti HYDROBIT 5 mmStropné panely
·  drevotriesková doska 18 mm
·  konštrukcia z vysušeného reziva 240 mm (podľa statiky)
·  tepelná a zvuková izolácia 80 mm
·  drevený rošt 30 mm
·  sadrokartónová doska 12,5 mm


   Celková hrúbka stropu je 300,5 mm . Riešenie poskytuje dostatočnú ochranu proti šíreniu zvuku a požiarnu odolnosť.


Konštrukcia strechy
   Je vytvorená dreveným krovom pokrytým betónovou krytinou. Zloženie strešného plášťa zvonku dovnútra je nasledovné:
·  betónová strešná krytina Mediteran (BRAMAC, KM Beta)
·  latovanie (laty a kontralaty) 2 x 30 mm
·  krovy výšky 220 mm
·  tepelná a zvuková izolácia 180 mm
·  rošt 30 mm
·  parozábrana
·  sadrokartónová doska 12,5 mm
·  základná biela maľba, obkladačky podľa typu miestností


   Celková hrúbka strešného plášťa je 372,5 mm. Takto riešená strešná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tepelnú ochranu objektu. Koeficient prestupu tepla je podľa prepočtov k = 0,179 Wm-2K-1 a tepelný odpor konštrukcie je R = 5,408m 2KW-1.


Odkvapové a štítové rímsy, strešné klampiarske konštrukcie
   Podhľady odkvapových a štítových ríms sú vyhotovené obložením z tatranského profilu. Sú chránené náterovou hmotou typu Belinka vo farebnom vyhotovení podľa želania zákazníka.
   Strecha je vybavená odkvapovým žľabom a odkvapovými zvodmi z pozinkovaného plechu. Na želanie je možné vyhotovenie z medi za individuálny príplatok alebo z plastu.


Okná a dvere
   Okná a balkónové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, bez deliacich priečok v dvojskle, s celoobvodovým kovaním otváravo - sklopným, s priebežným tesnením z gumy. Farebné vyhotovenie okien je biele. Vchodové dvere sú plastové s čiastočným presklením a bezpečnostným kovaním. Vnútorné dvere a zárubne sú fóliované imitácia buk, typizované vo vyhotovení plné (Kronodoor). Na želanie je možné si vybrať z iného sortimentu. Ako vonkajšie parapety sa štandardne dodávajú hliníkové parapety bielej farby spolu s bočnými krytkami. Šírka parapetu je 150 mm. Ako vnútorné parapety sa štandardne dodávajú parapety Werzalit, farba biela. Vnútorné parapety nie sú dodávané ku oknám kúpeľne a WC a k balkónovým a terasovým oknám.


Povrchová úprava vnútorných stien, stropov, podlahové krytiny, sanita
   Steny a stropy obytných miestností, chodieb a schodišťového priestoru sú povrchovo upravené bielou maľbou. V kúpelni a WC sú do výšky miestnosti obložené štandardnými obkladačkami vo farbách podľa výberu.
V obytných miestnostiach a spálňach sú plávajúce laminátové podlahy. Kuchyňa, kúpeľňa, WC a zádverie sú vybavené štandardnými keramickými dlažbami vo farbách podľa výberu.
K štandardnému vybaveniu domu patrí kompletné vybavenie sanitou bielej farby:
·  vaňa 160-170 cm a vaňová batéria
·  umývadlo a umývadlová batéria
·  sprchovací kút s vaničkou a sprchová batéria
·  WC kombi


   Rozvody teplej a studenej vody a kanalizácia sú z plastových rúrok Giacomini. Všetky práce pre sanitu sú vykonané podľa príslušných noriem.

Elektroinštalácia a vykurovacie zariadenia
   Základný projekt rieši vnútorné rozvody rodinného domu, bytovú ističovú skrinku, zásuvky a vypínače v základnom bielom prevedení a bleskozvod. Pri projektovaní elektrického zariadenia boli rešpektované bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných noriem pre vykonávanie elektroinštalačných prác. Elektrické vedenie je z medených káblov v inštalačných trubkách.
Vykurovanie stavby je riešené teplovodným systémom z plastov. Zdrojom tepla je teplovodný kotol PROTHERM, ktorý je štandardne zahrnutý v cene. Súčasťou kotla je ohrievač teplej úžitkovej vody. Kotol bude umiestnený v samostatnej miestnosti alebo v kúpeľni. Do vykurovaných miestností budú nainštalované panelové oceľové radiátory typ KORAD a osadený priestorový termostat. Pokiaľ v lokalite nie je zemný plyn, vykurovanie je zabezpečené elektrickými konvertormi.

 
© 2006 - Doodus - All Rights Reserved.