DooDus - plastové okná a dvere
O VODE BYSTRINA
   Voda Bystrina je energeticky aktivovaná voda, ktorá je vyrábaná pomocou patentovanej Silver Aqua Technológie . Spracovaním cez SAT technologické zariadenie sa menia jej fyzikálne vlastnosti (viskozita, povrchové napätie, dielektrická konštanta a elektrická vodivosť). Voda sa zbavuje látok škodlivých pre živé organizmy - chlóru, olova, kadmia a iných nebezpečných látok.
   Okrem uvedených fyzikálnych vlastností sa výrazne prejavuje aj jej biologická odlišnosť. Stolová voda Bystrina je "živou vodou" s vlastnou aurou. Svojim unikátnym usporiadaním molekúl je zhodná s tekutinou nachádzajúcou sa v bunkách človeka pri narodení alebo s usporiadním molekúl vody, ktorá sa nachádza v čerstvom ovocí.
   Takáto voda má schopnosť ľahko prenikať do bunkových a medzibunkových štruktúr, viazať na seba toxické látky, a tým pomáha telu zbaviť sa škodlivín. Naše telo sa stáva vitálnejšie a ľahšie odoláva stresovému zaťaženiu.
Výťah z chemickej analýzy:
   
Balená stolová voda "Bystrina natural":
Mg2+ ... 18,0 mg/l
Ca2+ ... 24,0 mg/l
Fe ... 0,05 mg/l
NO3 ... menej ako 3,2 mg/l
NO2 ... 0,00
Cl2 ... 0,00
PH ... 7,70
Vodivosť ... 44,5 mS/m
Mikrobiológia ... 0,00 KTJ/100 ml
 
© 2006 - Doodus - All Rights Reserved.